Oferta

ANESTEZJOLOGIA

Bezpieczeństwo twojego zwierzaka jest dla nas najważniejsze, dlatego w trakcie każdego zabiegu chirurgicznego czuwa nad nim lekarz anestezjolog, który do dyspozycji ma nowoczesną aparaturę oraz szeroką gamę leków nowej generacji.

MONITOROWANIE PACJENTA

W trakcie każdego zabiegu chirurgicznego parametry życiowe pacjenta są ściśle monitorowane przez lekarza anestezjologa, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Posiadamy nowoczesną aparaturę rejestrującą czynność elektryczną serca (cyfrowe EKG), częstotliwość pracy serca, częstotliwość oraz głębokość oddechów, ciśnienie tętnicze krwi (pomiar bezinwazyjną metoda oscylometryczną), wysycenie krwi tlenem (saturacja), stężenie dwutlenku węgla we wdychanym oraz wydychanym powietrzu (kapnometria), temperaturę ciała.


ZNIECZULENIE WZIEWNE

Pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym znieczulamy przy użyciu narkozy wziewnej, uważanej za dużo bezpieczniejszą niż znieczulenie infuzyjne. Nowoczesna aparatura pozwala nam na sterowanie proporcjami podawanej pacjentowi mieszaniny tlenu oraz gazu anestetycznego, co umożliwia precyzyjnie sterowanie głębokością narkozy, a stosowany przez nas gaz znieczulający (izofluran), uważany za jeden z najbezpieczniejszych środków dostępnych na polskim rynku.


ZNIECZULENIE INFUZYJNE

W trakcie krótszych zabiegów (np. szycie ran, badanie ortopedyczne w znieczuleniu) lub w sytuacjach, w których zastosowanie narkozy wziewnej jest niemożliwe, stosujemy znieczulenie całkowicie dożylne – TIVA. Polega ono na dożylnym podaniu pacjentowi odpowiedniej kombinacji środków anestetycznych oraz analgetycznych, pozwalającej na uzyskanie stanu znieczulenia ogólnego. Do dyspozycji mamy szeroką gamę środków najnowszej generacji oraz dwie pompy infuzyjne, umożliwiające precyzyjną kontrolę nad dawkowaniem leków i głębokością znieczulenia.


Copyright © 2014-2023 by Fiolka - Przychodnia weterynaryjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Stokowski